DIE WEEFWERK KNOOP AL HOE HEGTER!

Tydens ‘n onlangse NETWERK-werkswinkel, vernuftig gefasiliteer deur Anton du Preez, is heelwat los drade vasgeknoop rondom netelige kwessies soos: • HET NETWERK GEVORDER? • WAAR